Z5384 Adaptador de rigging VP

d&b audiotechnik mount Z5384
d&b audiotechnik mount ex Z5012 Z5384 Z5551
d&b audiotechnik mount ex Z5384 Z5015 Z5147 Z5551
d&b audiotechnik ex Z5384 Z5015 Z50125384
d&b audiotechnik mount ex Z5384 Z5015 Z5012 Z5551
d&b audiotechnik ex Z5384 Z5015 Z5012 Z55515384
d&b audiotechnik ex Z5384 Z5015 Z5147 Z55515384