E7802 Carro de Touring 4 × KSL8-KSL12, compresión

E7802 Carro de Touring 4 × KSL8-KSL12, compresión